Visma SuperOffice

At udvide økonomisystemet med CRM funktionalitet gør det enkelt at effektivisere virksomhedens salg og kundedialog. Mange manuelle rutiner bliver automatiseret, udgifterne reducere og nye muligheder dukker op.

Det at arbejde mere struktureret med kunderne, der er selve grundlaget for virksomhedens indtjening, giver resultater på alle fronter. Visma SuperOffice kan integreres fuldt ud med Visma Business.

5 gode grunde:

 • Forøg indtjeningen – arbejd målrettet med de mest lønsomme kunder
 • Tag kontrol over værdierne – ha’ én fælles kundebase for hele virksomheden
 • Spar tid – arbejd smartere med integreret økonomi og CRM-system
 • Sælg mere – giv sælgerne et værktøj som gør dem mere effektive
 • Få resultater på kort sigt – kom hurtigt i gang med lav brugertærskel

 

Øg indtjeningen – brug tiden på de mest lønsomme kunder

Alle ved at man skal tage godt vare på kunderne. Det er en kendsgerning at det koster mere at skaffe nye kunder end at videreudvikle dem man allerede har. Men ikke alle ved hvordan de kan gøre det effektivt, systematisk og med gode resultater.

Stikordene er kundskab og tilgang til opdaterede tal. Så sælgere og ledelse kan tage de rigtige beslutninger om hvilke kunder virksomheden tjener mest på, og hvilke det ikke er lønsomt at bruge tid på. Med et CRM-værktøj der er integreret med økonomisystemet kan sælgerne lave enkle forespørgsler i kundedatabasen. Dermed får de opdateret information som de kan bruge i salgsarbejdet.

Eksempler på hvordan Virksomheden kan bruge informationen fra CRM- og økonomisystemet:

 • Kategorisere og prioritere kunder baseret på omsætning.
 • Altid opdateret status på ordre og faktura når de ansatte er i dialog med kunden.
 • Enklere segmentering for bedre resultater på krydssalgsaktiviteter.
  Et CRM-værktøj giver ikke bare virksomheden den information der behøves for at målrette kundearbejdet, det indeholder også de hjælpemidler som skal til for at nå målene.

 

Tag kontrol over værdierne – få én fælles kundebase for hele virksomheden

Hvis kunderne er kernen i virksomhedens indtjening, er det så ikke problematisk at bedriften ikke har en fælles kundebase? Hvordan skal virksomheden ellers få fuldt overblik og kontrol over de vigtigste værdier?

Hvad sker der hvis en af sælgerne fratræder, hvem tager sig så af kunderne? Har vi den samme type information om alle vores kunder? Hvilke kunder har købt hvilke produkter? Hvor mange kunder har vi egentlig? Hvor mange er registreret flere ganger? Hvor mange er ikke blevet kontaktet det sidste halve år og er i fare for at forlade os?

Med et CRM-værktøj der er integreret med økonomisystemet har virksomheden altid tilgang til al relevant kundeinformation. På den måde kan virksomhedens vigtigste indtægtskilde forvaltes og styres således at virksomheden når sine målsætninger.

Fordele ved at have opdateret og let tilgængelig information om kunderne:
 • Alle ansatte har tilgang til samme information
 • Informationen er til enhver tid opdateret og rigtig
 • Gode analysemuligheder som grundlag for kundestrategi
 • Tilpasset budskab til målgruppen med segmenteret markedsføring

 

Få kontrol over indtægterne

Er der egentlig nogen grund til at virksomheden ikke skal have lige god kontrol over indtægter som udgifter? Eller sagt på en anden måde, hvorfor rapporterer salgsafdelingen ikke lige så detaljeret og systematisk som økonomiafdelingen? 
Meget handler om tradition og virksomhedskultur. Men lige så meget handler det om at salgsarbejdet i mange virksomheder ikke er centreret omkring et styrende værktøj.

Visma SuperOffice er et sådant værktøj. Det gør det muligt at systematisere rutinerne og processerne i ”front office”, på samme måde som økonomisystemet strukturerer virksomhedens ”back office” processer:

 • Mere effektive salgsprocesser
 • Målrettet og omkostningseffektiv markedsføring
 • Fuld rapportering til ledelsen over indtægterne
 • God oversigt over lønsomme projekter
 • Et værktøj til bedre kundeservice
 • Systematisk kundedialog og kundepleje

Med en enkel bruger-grænseflade og en lav brugertærskel er det let for alle involverede, at bruge løsningen som giver bedre styring og kontrol over indtægterne.

 

Spar tid – arbejd smartere med integreret økonomi og CRM-system

Registreres kundedata flere ganger, i forskellige systemer? Hvordan er rutinerne for ændring og vedligehold af kundeoplysninger? Hvor mange Excel-lister cirkulerer mellem salgs og økonomiafdelingen hvert år? I hvor mange versioner?

Med et CRM-system der er integreret med økonomisystemet automatiseres mange af den slags manuelle rutiner. Alle tilbud, åbne ordre, fakturaer og transaktioner for hver enkelt kunde er tilgængelig i begge systemer. Kundedata kan registreres og vedligeholdes fra begge systemer. Det integrerede dataflow gør arbejdsgangene mere effektive. For eksempel kan potentielle nye kunder enkelt overføres fra CRM-systemet til økonomisystemet når de bliver til kunder.

 

Sælg mere – giv sælgerne et værktøj der gør dem mere effektive

Når sælgerne arbejder mere effektivt, bliver salget også mere effektivt. Det vil igen gve udslag i omsætningen. Men for at opnå sådanne resultater er det ikke nødvendig at lave om på alle arbejdsprocesserne og rutinerne i salgsafdelingen.

Det holder at begynde med nogle små ændringer, som de aller fleste sælgere vil sætte stor pris på. Et CRM-værktøj indeholder meget smart funktionalitet, som hver for sig vil forenkle hverdagen for hver enkelt sælger, så de sælger mere.

Eksempler på hjælpemidler som gør hverdagen enklere:

 • Alle Dokumentskabeloner er tilgængelige i et fælles system.
 • Al historik for en kunde er tilgængelig for alle som arbejder med kunden.
 • Hver sælger kan enkelt sætte sine huskesedler og ”remindere” op.
 • Relevante kundedokumenter er tilgængelige direkte fra kundeskærmbilledet.
 • Funktionerne har en intuitiv brugergrænseflade, som gør dem enkle at lære.

 

Få resultater på kort sigt – kom hurtigt i gang med en lav brugertærskel

At bruge et værktøj til at strukturere, systematisere og effektivisere arbejdsprocesser forudsætter at virksomhedens medarbejdere bruger det!

Derfor er det vigtigt at tærskelen for at bruge det er lav. For når funktionerne først er taget i brug vil både de ansatte og ledelsen hurtigt opdage gevinsterne ved CRM-løsningen. Brugergrænsefladen i Visma SuperOffice er udviklet for at forenkle hverdagen hos salgsorienterede virksomheder. Og det forbedres stadig, baseret på tilbagemeldinger fra tusindvis af brugere.

CRM-løsningen har fået flere udmærkelser for sit brugervenlige design. Det er også integreret med MS Office-værktøj, som også bidrager til at det hurtigt bliver en del af hverdagen for de ansatte som er involveret i kunderelaterede processer og rutiner.