Microsoft SQL server

Vi har mange års erfaring med Microsoft SQL server, både hvad angår sikkerhed, backup, optimering af performance, integration til andre programmer samt nedenstående:

Excel (Pivot, dataudtræk etc.)

Det er utrolig enkelt at trække data ind i f.eks. Pivot tabeller eller "flade lister" via SQL server, og der er mulighed for at linke flere databaser sammen f.eks. til et konsolideret regnskab, salgsopfølgning mv.

SQL server er endvidere eminent til håndtering af store datamængder, specielt i Excel 2007 og nyere versioner, som kan rumme mere end 1 mio. posteringer pr. ark.

Word (fletning af data)

Der er mange muligheder for fletning af data på kryds og tværs. F.eks. til salgs- og mailkampagner.

Access

Det er meget enkelt at trække data fra SQL server over i Access til viderebehandling, hvis man foretrækker at benytte Access til rapportering mv.

Reporting Services

Reporting Services (RS) er en webbaseret rapportgenerator, der følger med Microsoft SQL Server - og bemærk det er GRATIS!

Det er en fantastisk rapportgenerator som giver utrolig mange muligheder i forbindelse med rapportering, fordi rapporter kan være gøres dynamiske!

Alle virksomheder har en eller anden form for ”Key Performance Indikator” (KPI), denne målingsfaktor kan have mange navne og mange forskellige formler. Men ikke des tro mindre så kan RS være med til at synliggøre din virksomheds KPI’er – uanset om det vedrører salg, indkøb, produktion, økonomi mv.

RS er et online redskab til at visualiserer hvorledes de enkelte afdelinger, produkter, kunder eller leverandører performer. Vi ser ofte at det typisk er ledelsen som tager sig af KPI’er, men ofte burde det offentliggøres i de respektive afdelinger og deres ansvarsområder.

 

Hvordan laver du typisk opfølgning i dag og hvilke muligheder kan RS tilbyde din virksomhed:

Direktøren:

Du ønsker typisk opfølgning på et mere summeret niveau og har fokus på bundlinien. Du holder øje med virksomhedens overholdelse af budgetter, ordreindgang, DB/DG mv. Hvis du ser afvigelser så får du typisk afdelingscheferne til at aflægge rapport til dig, så de kan redegøre for afvigelserne. Det koster meget tid for afdelingscheferne og du får måske ikke de oplysninger du ønsker på rette tid.

Forestil dig at du i en online RS rapport selv har mulighed for at dykke ned i de summerede tal og spotte afgivelserne – uanset om det vedrører salg, indkøb, produktion eller planlægning.

Du får herved meget hurtigere og bedre indblik i hvor afvigelserne opstår og kan være proaktiv med henblik på korrektion heraf. Du kan stille meget mere konkrete spørgsmål til afdelingscheferne for at få deres version af afvigelserne.

Der er uanede muligheder - kun ens kreativitet sætter begrænsninger...

Økonomichefen:

Du udskriver ofte en saldobalance på summeret niveau pr. konto for en given måned, kvartal eller år, og måske også sammenholdt med budgetter for disse perioder.

Forestil dig at du i en online RS rapport har mulighed for at se et eller flere år og mulighed for at ekspanderer pr. kvartal hhv. pr. måned. Endvidere kan du dykke ned i tallene bag de respektive finanskonti – blot med et klik – får du detailspecifikationen f.eks. pr. finanskonto, eller endnu dybere pr. debitor-/kreditorposter, lagerposter, salgs-/indkøbsfakturaer, produktioner mv.

Det kunne også være en likviditetsrapport, som giver et overblik over cashflowet i firmaet pr. kvartals-, måneds-, uge- eller dagsbasis. Blot med et klik – så dykker du ned i tallene bag de respektive finanskonti, så du kan se hvad der er budgetteret (periodiserede poster) sammenholdt med åbenstående salgs- og indkøbsordrer, momsafregning etc.

Der er yderligere en ekstra bonus ved online RS rapporter, idet du med et enkelt klik kan konverterer alle data til Excel regneark, hvis du foretrækker at arbejde med Excel til yderligere analyser eller måneds-, kvartals- eller årsrapportering til bestyrelsen, banken mv.

Der er uanede muligheder - kun ens kreativitet sætter begrænsninger...

Salgschefen:

Du udskriver ofte salgsopfølgninger pr. kunde, emne, produkt, land, sælger etc.

I de traditionelle ERP systemer skal man kører samme rapport eller flere rapporter for, at få detailspecifikationen, hvilket kan være meget tidskrævende.

Forestil dig at du i en online RS rapport har mulighed for at få alle oplysninger samlet på et summeret niveau, f.eks. pr. kunde eller sælger, og har mulighed for at dykke ned i tallene bagved f.eks. pr. varegruppe pr. varenummer pr. faktura etc.

Det kunne også være en salgsstatistik pr. sælger, hvor rapporten tager udgangspunkt i sælgerne, hvor du så kan dykke ned i varegrupper, varenummer, faktura. Se hvad der er ydet af rabatter og hvad kostprisen har været på indkøbte eller producerede produkter.

Det kunne også være sælgeren som ser en samlet omsætning og DB på en given kunde, men hvad gemmer der sig bag disse tal – blot med et klik i rapporten og alle fakturadata er synlige.

Hvor gode eller dårlige er vi til overholdelse af de bekræftede leveringstider.

Der er uanede muligheder - kun ens kreativitet sætter begrænsninger.

Produktionschefen:

Du udskriver lister over hvorledes dine folk og maskiner er booket, for hele tiden har have en 100% belægning. Men når der kommer hasteopgaver så skal du finde ”luft” hertil i produktionen, men hvilke kunder kan du tillade dig at nedprioriterer eller hvilke produkter giver mindst DB og hvorledes undgår du overtidsbetaling etc. Det er ofte en meget tidskrævende proces at få det hele til at hænge sammen, og gøre alle kunder og ansatte tilfredse på samme tidspunkt.

En ændring i planlægningen kræver overblik, og med en online RS rapport kan du med blot et klik dykke ned i kapacitetsbelægningen og se hvilke kunder, maskiner, ansatte, indkøb, underproduktioner mv. det berører.

Du er naturligvis også interesseret i at se hvorledes de forkalkulerede materialer og timer passer i forhold til de realiserede. I en online RS rapport kan du f.eks. se afvigelserne pr. produktion og filtrer dem så du kun ser dem der afviger mere end ±X% på materialer, løn/timer eller samlet afvigelse. Med blot et klik kan du dykke ned i tallene bagved og se hvilke maskiner eller personer der har brugt flere/færre timer end kalkuleret, hvilke indkøb eller underproduktioner der er dyrere/billigere end kalkuleret etc.

Hvis det viser sig at der er en tendens til at der anvendes flere/færre timer end kalkuleret på en given operation er det jo tegn på at normtiden skal korrigeres. Det gælder selvfølgelig også hvis det vedrører materialer, for at få en bedre forkalkulation samt disponering. Standard kostprisen på det færdige emne skal ligeledes korrigeres.

I en og samme rapport har du altså det totale overblik – alt efter hvad du ønsker at analysere.

Der er uanede muligheder - kun ens kreativitet sætter begrænsninger.

Indkøbschefen:

Du udskriver lister for at analysere indkøbspriser/-rabatter og leveringsevnen hos jeres leverandører samt opgørelse af lagerbindinger (er min/max konfigureret rigtig i forhold til sæson/konjunkturer), men det er typisk på et summeret niveau pr. varenummer eller varegruppe.

Forestil dig at du bare med et klik kan dykke ned i tallene bag beregningen på en gennemsnitlig indkøbspris. Måske er der forhold på et given indkøb der gør at prisen afvigere fra den aftalte pris – fragt, forsikring, hastelevering etc. Hvis du har flere leverandører til samme produkt, så der det jo interessant at analysere dem indbyrdes – både på kvalitet, leveringstid og ikke mindst prisen.

Hvis du har aftalt ”just-in-time” med nogle leverandører, så er det jo relevant kontinuerligt at analysere om leverandørerne overholder leveringstiden i forhold til den ønskede og/eller bekræftede leveringstid.

Du har fokus på at minimerer jeres lageromkostninger (lagerværdi) set i forhold til de konjunkturer jeres virksomhed/bracnhe har. Du har sikkert lavet lagerbudgetter eller forecast modeller pr. varegruppe/varenummer og ønsker at analyserer beholdningsbevægelserne set i forhold til dette. En eller flere online RS rapporten kan give dig overblikket.

Der er uanede muligheder - kun ens kreativitet sætter begrænsninger.

Kontakt os på 86 84 83 00 eller Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. så vi kan give dig proffesionel rådgivning.